POČETAK TRENINGA NAKON DVOMJESEČNE PAUZE

Krenuli smo!!!

Najmlađi naši članovi prvi su odradili svoj povratnički trening nakon dvomjesečne pauze. Klub je svim svojim članovima osigurao maksimalno sigurne uvijete boravka na stazi. Od zone dolaska na trening sa obaveznom dezinfekcijom ruku, preko ustrajanja da svi atletičari i atletičarke tijekom treninga osiguravaju distancu od minimalno 1.5 m do 2m pa do zone izlaska sa treninga kako se djeca u odlasku ne bi susretala sa djecom koja će svoj trening započeti od 19h. Naravno obavezna dezinfekcija ruku i na izlasku sa staze.

Prije prvog treninga dezinficirane su sve sprave i rekvizita koja će se koristiti tijekom treninga te će ista ponovo bit dezinficirana nakon treninga. Na oglasnom panou koji se nalazi na drvetu kod ulaza u kontejnera nalaze se sve upute za ponašanje svih dionika trenažnog procesa prije, za vrijeme i nakon odrađenog treninga.